Zakaj izbrati naš dom?

 

“KO ZAPIHA VETER SPREMEMB, ZAČNEJO NEKATERI POSTAVLJATI OKOPE, DRUGI PA POSTAVIJO VETRNICE.”

Otroke in mladostnike poskušamo z vsemi aktivnostmi, ki jih izvajamo, naučiti, da začnejo postavljati vetrnice, zato skrbimo, da:

 • so vsi otroci in mladostniki vključeni v osnovne šole v Slivnici in Mariboru, v srednje šole v Mariboru in Slovenski Bistrici, lahko pa tudi drugje, odvisno od tega, kateri poklic si izberejo, saj le tako ohranjajo stik z realnim življenjem;
 • so v rednih šolah v največji možni meri vključeni v socialno okolje, pri čemer jim pomagajo vzgojitelji in socialna delavka, ki s šolami redno in kakovostno sodelujejo;
 • praktično usposabljanje pri delodajalcih, ki je sestavni del šolanja, opravljajo v podjetjih, kjer spoznajo realno delovno okolje in se soočajo z realnimi delovnimi zahtevami;
 • imajo zagotovljeno učno pomoč, ki jim jo nudijo vzgojitelji in prostovoljci, katere strokovno vodi psihologinja;
 • se vključujejo v prostočasne in interesne dejavnosti v in izven doma in tako izboljšujejo kvaliteto prostega časa;
 • jim v domu nudimo športne aktivnosti (na voljo je nogometno igrišče, košarkarsko igrišče, uporaba telovadnice), likovne in glasbene dejavnosti;
 • vsako leto organiziramo vsaj tri projekte doživljajske pedagogike: v času jesenskih počitnic etiološko terapevtski tabor Vrtiče, v zimskih počitnicah smučanje in v času poletnih počitnic letovanje na morju;
 • redno sodelujemo s starši v obliki razgovorov, svetovanj, reševanja konfliktnih situacij in enkrat mesečno skupine za starše, ki jo vodita psihologinja in socialna delavka, deluje po načelu samopomoči, njen moto pa je: »Najlažje se razumejo   in si pomagajo ljudje, ki imajo podobno življenjsko izkušnjo.«;
 • jih učimo, da spoštujejo sebe, druge in lastnino;
 • so deležni stalne podpore, pomoči in spremljanja svetovalne službe (psihologinja, socialna delavka) in zdravstvenega tehnika;
 • so deležbni ustrezne obravnave pri pedopsihiatrih in strokovnjakih s področja škodljive uporabe drog, s katerimi redno in kvalitetno sodelujemo

logo_MD_napis
Telefon: +386 2 60 40 291
Fax:+386 2 60 40 290
E. naslov: mladinskidom-slivnica@guest.arnes.si

 

Utrinki v sliki

dsc_0355 dsc_0220 dsc_0189 dsc_0053