MLADINSKI DOM MARIBOR
enota Slivnica

Vršilec dolžnosti ravnatelja: Peter Ambrožič: 02 60 40 295, elektronska pošta: peter.ambrozic1@guest.arnes.si

Tajništvo: Nataša Gonza: 02 60 40 291

Elektronska pošta: mladinskidom-slivnica@guest.arnes.si

Vzgojitelji:

  1. vzgojna skupina: 02 60 40 292, 051 234 393
  1. vzgojna skupina: 040 531 271

Elektronska pošta: vzgojitelji.md-mb@guest.arnes.si

Svetovalna služba:

– Svetlana Šaponjić, psihologinja: 02 60 40 294

– Hermina Knuplež, socialna delavka: 02 60 40 296

Zdravstvena služba:

  • Kristijan Dramlić: 02 60 40 298

 

Tehnični kader:

  • Marija Hraš, kuharica
  • Janez Levanič, kuhar
  • Gorazd Živsko, hišnik
  • Majda Podlesnik, perica, garderoberka
  • Polona Podlesnik, čistilka

 

logo_MD_napis
Telefon: +386 2 60 40 291
Fax:+386 2 60 40 290
E. naslov: mladinskidom-slivnica@guest.arnes.si

 

Utrinki v sliki

dsc_0355 dsc_0220 dsc_0189 dsc_0053
w

NAŠA VIZIJA

Naša človeška in strokovna prizadevanja vodi misel:
V našem domu spoštujemo mladostnice in mladostnike in vemo, da ima vsak lastne sile za pošteno in smiselno življenje.